İş Sağlığı ve Güvenliği

En önemli değerin insan olduğu bilinciyle daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmek ve topluma, çevreye ve çalışanlara karşı olan sorumluluklarını yerine getirirken sürekli iyileştirmek kurumumuzun öncelikli hedefidir.

İSG yönetim sistemleri kapsamı dâhilindeki faaliyetlerimizin tüm risklerinin tespit edilmesi için stratejik ve operasyonel uygulamalarımızı sürekli gözden geçirmekteyiz ve iyileştirme hamlelerini yapmaktayız.